Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Histogram Stiller inn om

Histogram Stiller inn om histogrammet skal vises eller ikke. Histogrammet fremstiller den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler (bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Histogram] t ønsket innstilling. Merk På Av Viser histogrammet. • Du kan ikke vise histogrammet i følgende moduser. – Filmopptak – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] z Hva er et histogram? Viser ikke histogrammet. Et histogram fremstiller den luminansfordelingen som viser hvor mange piksler (bildeelementer) av en bestemt lysstyrke som finnes i bildet. Et lysere bilde vil forskyve hele histogrammet mot høyre, et mørkere bilde vil forskyve det mot venstre. A Antall piksler B Lysstyrke Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Mørkt Lyst 102 NO

MF-assistent Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer i modusene [Manuelt fokus] og [Dir. man. Fokus]. 1 [Meny] t [Oppsett] t [MF-assistent] t ønsket innstilling. 2 Drei fokusringen for å justere fokus. Bildet forstørres 7,5 ganger. Du kan også forstørre bildet 15 ganger. • I Dir. man. Fokus (direkte manuelt fokus) må du dreie fokuseringsringen med lukkerknappen trykket halvveis ned, etter at du har justert fokus med autofokus. Ingen begrens. Forstørrer displayet inntil [Avslutt] er valgt. 5 sek. Forstørrer bildet i 5 sekunder. 2 sek. Forstørrer bildet i 2 sekunder. Av Kommentarer Forstørrer ikke bildet. • Du kan ikke bruke [MF-assistent] samtidig med følgende funksjoner: – Filmopptak – [Nøyaktig digital zoom] • Når et objektiv med A-fatning, annet enn SAM og SSM (selges separat), er montert, vil et trykk på [MFassistent] (skjermknapp) forstørre bildet. • Når et objektiv med A-fatning er montert, forstørres displayet inntil du velger [Avslutt] på samme måte som [Ingen begrens.], selv om du velger [2 sek.] eller [5 sek.]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 103 NO