Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Utløser uten objektiv

Utløser uten objektiv Stiller inn hvorvidt lukkeren kan utløses når det ikke er montert noe objektiv på kameraet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Utløser uten objektiv] t ønsket innstilling. Merk Aktiver Deaktiver Utløser lukkeren når det ikke er montert noe objektiv på kameraet. Velg dette når du vil feste kameraet på et teleskop e.l. Utløser lukkeren bare når det er montert et objektiv på kameraet. • Korrekt måling oppnås ikke når du bruker et objektiv uten objektivkontakter, for eksempel objektivet i et teleskop. I slike tilfeller må du justere eksponeringen manuelt ved å kontrollere den på det innspilte bildet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 106 NO

Støyred.lang Når du stiller inn lukkerhastigheten på et sekund eller lenger (fotografering med langtidseksponering), er støyreduksjon slått på like lenge som lukkeren er åpen. Dette har til hensikt å redusere den kornetheten i bildet som ofte forekommer ved langtidseksponering. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Støyred.lang] t ønsket innstilling. På Av Kommentarer Aktiverer støyreduksjon i det tidsrommet lukkeren er åpen. Når støyreduksjon pågår, vises en melding, og du kan ikke ta flere bilder. Velg dette for å prioritere bildekvaliteten. Aktiverer ikke støyreduksjon. Velg dette når det er viktigst å få tatt bildene på riktig tidspunkt. • Støyreduksjon utføres ikke ved bruk av følgende funksjoner, selv om den er stilt inn på [På]: – [Kontinu. fremtrekk] – [HastPri.Kont.Frmtr.] – [Nivåtrinn: Kont.] – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] • Du kan ikke endre [Støyred.lang] når du bruker følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 107 NO