Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Høy ISO Støyred. Når

Høy ISO Støyred. Når du fotograferer med høy ISO, vil kameraet redusere støyen som er mer merkbar ved høy kamerafølsomhet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Høy ISO Støyred.] t ønsket innstilling. Auto Svak Kommentarer Aktiverer støyreduksjon for høye ISO-verdier automatisk. Aktiverer støyreduksjon for høye ISO-verdier i moderat grad. • Du kan ikke stille inn [Høy ISO Støyred.] når du bruker følgende funksjoner: – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] • Støyreduksjon vil ikke bli utført på RAW-bilder. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 108 NO

Filmlydopptak Stiller inn om lyden skal tas opp ved filmopptak. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t ønsket innstilling. På Tar opp lyd (stereo). Av Tar ikke opp lyd. Merk • Når [På] er valgt, vil lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, også bli tatt opp. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 109 NO