Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Fotografere motiv i rask

Fotografere motiv i rask bevegelse 65 52 Følge et motiv i bevegelse (65) Gjengi hesblesende action (52) 62 57 Innhold Søk med eksempelbilde Mens motivet beveger seg mot kameraet (62) Ta bildet i riktig øyeblikk (57) Meny-søk Indeks 10 NO

Identifisere deler Når objektivet er tatt av Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. A (avspillingsknapp) (26) B Lukkerknapp (24) C ON/OFF (strømbryter) D AF-lys/selvutløserlampe/ Smilutløserlampe E Høyttaler F Mikrofon* G Smart terminal for tilbehør H Objektiv I Utløserknapp for objektivet J Fatning K Bildesensor** L Objektivkontakter** M (USB-terminal) (148) N Krok for skulderrem O HDMI-terminal (140) P Lyssensor Q LCD-skjerm R MOVIE (filmknapp) (24) S Kontrollhjul (17) T Skjermknapper (18) Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks * Ikke dekk til denne delen under filmopptak. ** Ikke ta rett på denne delen. Forts. r 11 NO