Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Innst. venstre knapp

Innst. venstre knapp Tilordner en funksjon til venstre knapp på kontrollhjulet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Innst. venstre knapp] t ønsket innstilling. Opptaksmod. Opptakstips Bruksmodus Velg AF/MF Autofokus Autofokusområde Nøyaktig digital zoom ISO Hvitbalanse Målemodus DRO/Auto HDR Kreative innst. Blitsmodus Blitskompenser. MF-assistent Ikke innstilt Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kommentarer • En funksjon som er tilordnet til den venstre knappen på kontrollhjulet hentes bare opp hvis [Opptaksmod.] er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], eller [Man. Eksponering]. • [MF-assistent] er kun tilgjengelig når [Velg AF/MF] er stilt inn på [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus]. Når [Dir. man. Fokus] er valgt, må du bruke kameraet med lukkerknappen halvveis nede, etter at du har justert fokus med autofokus. 110 NO

Innst. høyre knapp Tilordner en funksjon til høyre knapp på kontrollhjulet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Innst. høyre knapp] t ønsket innstilling. Opptaksmod. Opptakstips Bruksmodus Velg AF/MF Autofokus Autofokusområde Nøyaktig digital zoom ISO Hvitbalanse Målemodus DRO/Auto HDR Kreative innst. Blitsmodus Blitskompenser. MF-assistent Ikke innstilt Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kommentarer • En funksjon som er tilordnet til den høyre knappen på kontrollhjulet hentes bare opp hvis [Opptaksmod.] er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], eller [Man. Eksponering]. • [MF-assistent] er kun tilgjengelig når [Velg AF/MF] er stilt inn på [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus]. Når [Dir. man. Fokus] er valgt, må du bruke kameraet med lukkerknappen halvveis nede, etter at du har justert fokus med autofokus. 111 NO