Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Innst. av skjermkn. B

Innst. av skjermkn. B Tilordner en funksjon til skjermknapp B. Skjermknapp B 1 [Meny] t [Oppsett] t [Innst. av skjermkn. B] t ønsket innstilling. Opptaksmod. Opptakstips Bruksmodus Velg AF/MF Autofokus Nøyaktig digital zoom ISO Hvitbalanse Målemodus DRO/Auto HDR Kreative innst. Blitsmodus Blitskompenser. MF-assistent Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kommentarer • En funksjon som er tilordnet til skjermknapp B hentes bare opp hvis [Opptaksmod.] er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], eller [Man. Eksponering]. • [MF-assistent] er kun tilgjengelig når [Velg AF/MF] er stilt inn på [Dir. man. Fokus] eller [Manuelt fokus]. Når [Dir. man. Fokus] er valgt, må du bruke kameraet med lukkerknappen halvveis nede, etter at du har justert fokus med autofokus. • Når [Autofokusområde] er stilt inn på [Fleksibelt punkt], er innstillingen [Innst. av skjermkn. B] ugyldig. • Når et objektiv med A-fatning, annet enn SAM og SSM (selges separat), er montert, er innstillingen av [Innst. av skjermkn. B] ugyldig. 112 NO

Innst. av skjermkn. C Tilordner en funksjon til skjermknapp C. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Innst. av skjermkn. C] t ønsket innstilling. Opptaksmod. Tilpasset Henter opp en funksjon som er tilordnet til [Tilpasset 1], [Tilpasset 2], [Tilpasset 3], [Tilpasset 4] eller [Tilpasset 5]. Hente opp en funksjon som er tilordnet til [Tilpasset] for skjermknapp C 1 Trykk på skjermknapp C når [Tilpasset] vises. 2 Velg [Tilpasset 1], [Tilpasset 2], [Tilpasset 3], [Tilpasset 4] eller [Tilpasset 5] ved å trykke på høyre/venstre side av kontrollhjulet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Merk • En funksjon som er tilordnet til skjermknapp C hentes bare opp hvis [Opptaksmod.] er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], eller [Man. Eksponering]. 113 NO