Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Tilpasset Tilordner en

Tilpasset Tilordner en funksjon til [Tilpasset 1] til [Tilpasset 5] for skjermknapp C. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Tilpasset 1], [Tilpasset 2], [Tilpasset 3], [Tilpasset 4] eller [Tilpasset 5] t ønsket innstilling. Innhold Søk med eksempelbilde Standardinnstillingen for hvert [Tilpasset]- element [Tilpasset 1] [Tilpasset 2] [Tilpasset 3] [Tilpasset 4]/[Tilpasset 5] Tilgjengelige funksjoner Bruksmodus Velg AF/MF Autofokus Autofokusområde ISO Hvitbalanse Målemodus DRO/Auto HDR Kreative innst. Blitsmodus Ikke innstilt Meny-søk Indeks Kommentarer • En funksjon som er tilordnet til skjermknapp C hentes bare opp hvis [Opptaksmod.] er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], eller [Man. Eksponering]. • Du trenger ikke stille inn alle elementene av typen [Tilpasset 1], [Tilpasset 2], [Tilpasset 3], [Tilpasset 4] og [Tilpasset 5]. 114 NO

Menystart Setter deg i stand til å velge om du alltid vil vise det første skjermbildet av menyen eller å vise skjermbildet for det elementet du stilte inn sist. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Menystart] t ønsket innstilling. Topp Forrige Alltid vise det første skjermbildet av menyen. Viser det siste elementet som ble stilt inn. Dette vil gjøre det enklere å raskt tilbakestille det siste elementet du stilte inn. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 115 NO