Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Pip Brukes til å velge

Pip Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Pip] t ønsket innstilling. AF-lyd Høy Lav Av Lydsignalene høres bare når motivet er i fokus, og under nedtellingen til selvutløseren. Slår på lydsignalene når du trykker på kontrollhjulet, eller på skjermknappene. Hvis du vil redusere volumet, må du velge [Lav]. Slår av lydsignalet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 116 NO

Språk Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og meldinger. 1 [Meny] t [Oppsett] t [ Språk] t ønsket språk. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 117 NO