Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Dato/tid-innst. Stiller

Dato/tid-innst. Stiller inn dato og klokkeslett igjen. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Dato/tid-innst.]. 2 Still inn dato, klokkeslett osv. Sommertid: Datoformat: Merk Velger [ON] eller [OFF]. Velger dato- og tidsvisningsformat. • Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM-en (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 118 NO

Områdeinnstilling Stiller inn det området hvor du bruker kameraet. Denne innstillingen kan brukes til å stille inn det lokale området hvor du bruker kameraet når du er i utlandet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Områdeinnstilling] t ønsket innstilling. 2 Trykk til høyre eller venstre på kontrollhjulet for å velge et område. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 119 NO