Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Hjelp-skjermbilde Du kan

Hjelp-skjermbilde Du kan velge om hjelpen skal vises når du bruker kameraet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Hjelp-skjermbilde] t ønsket innstilling. På Av Viser hjelpen. Viser ikke hjelpen. Dette er praktisk når du vil utføre neste operasjon raskt. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 120 NO

Strømsparer Du kan stille inn tidsintervaller for når kameraet skal gå over til strømsparemodus. Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned, går kameraet tilbake til opptaksmodus. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Strømsparer] t ønsket innstilling. Merk 1 min. Slår på strømsparemodus etter en innstilt tid. 5 min. 10 min. 30 min. • Slå av kameraet når du ikke skal bruke det på lengre tid. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 121 NO