Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

LCD-lysstyrke Lysstyrken

LCD-lysstyrke Lysstyrken til LCD-skjermen justeres automatisk til de lokale lysforholdene ved hjelp av lyssensoren (side 11). Du kan stille inn lysstyrken til LCD-skjermen manuelt. 1 [Meny] t [Oppsett] t [LCD-lysstyrke] t ønsket innstilling. Auto Justerer lysstyrken automatisk. Manuell Brukes til å justere lysstyrken innenfor intervallet –2 til +2. Solskinn Kommentarer Justerer automatisk lysstyrken til en verdi som passer for fotografering utendørs. • Når denne er stilt inn på [Auto], må du ikke dekke til lyssensoren med hånden e.l. • Når du bruker kameraet med vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat), er lysstyrken til LCDskjermen alltid stilt inn på +2, selv om du velger [Auto]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 122 NO

Skjermfarge Velger fargen til LCD-skjermen. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Skjermfarge] t ønsket innstilling. Svart Stilles inn på den valgte fargen. Hvit Blå Rosa Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 123 NO