Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Vidt bilde Velger den

Vidt bilde Velger den metoden som skal brukes til å vise vide bilder. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Vidt bilde] t ønsket innstilling. Full skjerm Normal Viser vide bilder på hele skjermen. Viser vide bilder og bruksinformasjonen på skjermen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 124 NO

Avspill.visning Velger retning ved visning av stillbilder som er tatt i stående stilling (portrett). 1 [Meny] t [Oppsett] t [Avspill.visning] t ønsket innstilling. Merk Roter autom. Roter manuelt Viser bilder med portrettorientering. Viser bilder med landskapsorientering. • Når du viser bildet på en TV eller en datamaskin, vil det vises med portrettorientering, selv om du har valgt [Roter manuelt]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 125 NO