Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

KTRL for HDMI Når du

KTRL for HDMI Når du kobler kameraet til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med en HDMI-kabel (selges separat), kan du spille av bilder på kameraet ved å rette TV-ens fjernkontroll mot TV-en. Se side 141 om "BRAVIA" Sync. 1 [Meny] t [Oppsett] t [KTRL for HDMI] t ønsket innstilling. Merk På Av Kameraet kan styres med fjernkontrollen til TV-en. Kameraet kan ikke styres med fjernkontrollen til TV-en. • Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA" Synckompatibel TV. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 126 NO

USB-tilkobling Velger den metoden som skal brukes for USB-tilkobling. 1 [Meny] t [Oppsett] t [USB-tilkobling] t ønsket innstilling. Merk Masselager PTP • Du kan ikke importere filmer og RAW-bilder med [PTP]. Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet, en datamaskin og andre USB-enheter. Standardmodus. Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter Autokjørveiviseren automatisk, og stillbildene i opptaksmappen på kameraet importeres til datamaskinen (med Windows 7/Vista/ XP, Mac OS X). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 127 NO