Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Rensemodus Setter deg i

Rensemodus Setter deg i stand til å rense bildesensoren. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Rensemodus] t [OK]. Meldingen "Slå av kameraet når du har gjort. det rent. Fortsette?" vises. 2 Bekreft [OK]. Støvbeskyttelsen aktiveres automatisk. 3 Slå av kameraet. 4 Ta av objektivet. 5 Bruk blåsebørsten til å rengjøre overflaten av bildesensoren og området rundt. 6 Sett på objektivet. Kommentarer • Rensingen kan utføres kun når batterinivået er (tre gjenværende batteriikoner) eller mer. Det anbefales å bruke en vekselstrømadapter AC-PW20 (selges separat). • Ikke bruk en blåsespray, da den kan spre vanndråper inne i kamerahuset. • Ikke stikk spissen av blåsebørsten lenger inn i åpningen enn til objektivfestet, så spissen av blåsebørsten ikke berører bildesensoren. • Hold forsiden av kameraet nedover for å unngå at det setter seg støv på innsiden av kameraet igjen. • Ikke utsett kameraet for mekaniske slag eller støt under renseprosessen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 128 NO

Versjon Viser kamera- og objektivversjonen. Sjekk versjonen når det kommer en fastvareoppdatering. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Versjon]. Merk • En oppdatering kan utføres kun når batterinivået er (tre gjenværende batteriikoner) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et tilstrekkelig ladet batteri eller vekselstrømadapteren AC-PW20 (selges separat). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 129 NO