Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Formater Formaterer

Formater Formaterer minnekortet. Når du bruker et minnekort i dette kameraet for første gang, anbefales det å formatere kortet ved hjelp av kameraet, så minnekortet ikke blir ustabilt før fotografering. Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Formater] t [OK]. Kommentarer • Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder. • Under formateringen lyser tilgangslampen. Ikke utløs minnekortet mens lampen lyser. • Formater minnekortet ved hjelp av kameraet. Hvis du formaterer minnekortet på en datamaskin, kan det hende at det ikke vil kunne brukes med kameraet, avhengig av den brukte formateringsmetoden. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 132 NO

Filnummer Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Filnummer] t ønsket innstilling. Serie Tilbakestille Dette kameraet tilbakestiller ikke numre, og tildeler numre til filer i rekkefølge, inntil nummeret når "9999". Kameraet tilbakestiller numre i følgende tilfeller, og tildeler numre til filer fra "0001". Når opptaksmappen inneholder en fil, tildeles et nummer som er ett høyere enn det høyeste nummeret. • Når mappeformatet endres. • Når alle bildene i mappen slettes. • Når minnekortet skiftes. • Når minnekortet formateres. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 133 NO