Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Mappenavn De

Mappenavn De stillbildene du tar, lagres i en mappe som opprettes automatisk under DCIM-mappen på minnekortet. Du kan endre formen på mappenavnet. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Mappenavn] t ønsket innstilling. Merk Standardform Formen på mappenavnet er som følger: Mappenummer + MSDCF. Eksempel: 100MSDCF Datoform Formen på mappenavnet er som følger: Mappenummer + Y (det siste sifferet)/MM/DD. Eksempel: 10010405 (mappenavn: 100, dato: 04/05/2011) • Filmmappeformen er fastlagt som "mappenummer + MNV01". Du kan ikke endre dette navnet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 134 NO

Velg opptaksmappe Når en standardformatmappe velges, og det er to eller flere mapper, kan du velge hvilken opptaksmappe som skal brukes til å ta opp stillbilder. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Velg opptaksmappe] t ønsket mappe. Merk • Du kan ikke velge mappe når du velger [Datoform]-innstillingen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 135 NO