Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Ny mappe Oppretter en

Ny mappe Oppretter en mappe på minnekortet for opptak av bilder. Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil du oppretter en annen mappe eller velger en annen opptaksmappe. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Ny mappe] t [OK]. En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret som er i bruk for øyeblikket. Kommentarer • En mappe for stillbilder og en mappe for filmer som har samme nummer, opprettes samtidig. • Når du setter et minnekort som har vært brukt med annet utstyr inn i kameraet og tar bilder, kan det opprettes en ny mappe automatisk. • Opptil 4000 bilder totalt kan lagres i mappene for henholdsvis stillbilder og filmer, med samme nummer. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en ny mappe. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 136 NO

Gjenopprett bilde-DB Når det oppdages uoverensstemmelser i bildedatabasefilen for filmer, som er forårsaket av behandling av film på datamaskiner osv., vil ikke filmene på minnekortet kunne spilles av i denne formen. Hvis dette skjer, vil kameraet reparere filen. 1 [Meny] t [Oppsett] t [Gjenopprett bilde-DB] t [OK]. [Gjenopprett bilde-DB]-skjermbildet vises, og kameraet reparerer filen. Vent til reparasjonen er fullført. Merk • Bruk et tilstrekkelig oppladet batteri. Hvis det er lite strøm på batteriet under reparasjonen, kan dataene bli skadet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 137 NO