Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Koble til annet utstyr

Koble til annet utstyr Vise bilder på en TV-skjerm For å vise bilder som er lagret på kameraet på en TV, trenger du en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV utstyrt med en HDMI-kontakt. Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. 1 Slå av både kameraet og TV-en. 2 Koble kameraet til TV-en med en HDMIkabel (selges separat). 3 Slå på TV-apparatet og koble inngangen. 4 Slå på kameraet. Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-skjermen. Velg det ønskede bildet med kontrollhjulet. 1 Til HDMIkontakten HDMI-kabel Innhold Søk med eksempelbilde Kommentarer 2 Til HDMIterminalen • Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal. • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen. • Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TVen i den andre enden. • Hvis du tar opp film mens kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel, vil opptaket automatisk stoppes etter en stund, av hensyn til enhetene. • Ikke koble utgangskontakten til enheten til HDMI-terminalen på kameraet. Dette kan forårsake feil. • Selv om fremhevingsfunksjonen er aktivert, fremheves ikke konturen av områder i fokus, hvis kameraet er koblet til ved hjelp av en HDMI-kabel. Meny-søk Indeks z Om "PhotoTV HD" Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD". Ved å koble sammen Sonys PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full HD-kvalitet. "PhotoTV HD" muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. Forts. r 140 NO

Bruke "BRAVIA" Sync Ved å koble kameraet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync med en HDMI-kabel (selges separat), kan du bruke kameraet med TV-ens fjernkontroll. 1 Koble til en TV som støtter "BRAVIA" Sync med kameraet. Inngangen kobles automatisk, og bildet som tas av kameraet, vises på TV-skjermen. 2 Trykk på SYNC Menu-knappen på TV-ens fjernkontroll. 3 Bruk kameraet med knappene på TV-ens fjernkontroll. Element Lysbildevisning Spill av 1 bilde Velg stillbilde/film Bildeindeks Velg mappe Velg dato Slett Kommentarer Betjening Spiller av bilder automatisk. Går tilbake til enkeltbildeskjermen. Velger et stillbilde eller en film som skal spilles av. Går til indeksskjermbildet. Velger avspillingsmappe for stillbilder. Velger dato for de filmene som skal avspilles. Sletter bildet. • De tilgjengelige operasjonene er innskrenket når kameraet er koblet til en TV med en HDMI-kabel. • Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync gjør det mulig med SYNC Menu-operasjoner. SYNC Menuoperasjonene varierer, avhengig av hvilken TV som er koblet til. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en. • Hvis kameraet utfører unødvendige operasjoner som reaksjon på TV-ens fjernkontroll når kameraet er koblet til en TV fra en annen produsent med en HDMI-tilkobling, må du utføre sekvensen [Meny] t [Oppsett] t [KTRL for HDMI] t [Av]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 141 NO