Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Liste over ikoner på

Liste over ikoner på skjermen Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status. Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (Vis innhold) på kontrollhjulet (side 35). Klar til fotografering A Skjerm P A S M Betydning Opptaksmod. Scenevalg Innhold Søk med eksempelbilde Bildeeffekt Grafisk display Filmopptak Bildestørrelse/ bildeforhold for stillbilder RAW RAW+J Stillbildekvalitet FINE STD 100 Antall stillbilder som kan tas Bildestørrelse for film Meny-søk Indeks Minnekort/opplasting Avspilling 123Min. Opptakstid for film 100% Gjenværende batteritid Ikoner for scenegjenkjenning Blitslading pågår AF-lys Forts. r 14 NO

Skjerm Betydning Tar ikke opp lyd under filmopptak Advarsel om kamerarystelser Advarsel om overoppheting Databasefilen er full/feil i databasefilen Histogram Stillbilde/film Skjerm AWB 7500K G9 Betydning Ansiktsregistrering Myke hudtoner-effekt ISO Hvitbalanse Kreative innst. Innhold Søk med eksempelbilde 101-0012 Avspillingsmappe - filnummer Beskytt 1 Utskriftsbestilling og antall kopier B Skjerm Meny Opptaks-modus Opptakstips C Skjerm Betydning Skjermknapper Betydning Blitsmodus/ Rødøyereduksj. Bruksmodus Fokusmodus ±0.0 Blitskompensering Målemodus Fokusområdemodus DRO/Auto HDR Smilfølsomhetsindikator D Skjerm Betydning z Fokusstatus 1/125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi ISO400 ISO-følsomhet ±0.0 Målt manuelt Eksponeringskompensering ±0.0 Indikator for lukkerhastighet Indikator for blenderåpning REC 0:12 Opptakstid for filmen (m:s) 2011-1-1 9:30AM Registrert dato/ klokkeslett for bildet Meny-søk Indeks Forts. r 15 NO