Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Skrive ut stillbilder Du

Skrive ut stillbilder Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter: • Skrive ut direkte med en skriver som støtter minnekorttypen din Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med skriveren. • Skrive ut med en datamaskin Du kan importere bilder til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende programvaren "PMB", og skrive ut bildene. Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut. Du finner mer informasjon i "PMB Help". • Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Du kan ta med deg et minnekort med bilder du har tatt med kameraet, til en fotoforretning. Hvis fotoforretningen/kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester som er kompatible med DPOF, kan du lage et -merke (utskriftsbestilling) på bildene på forhånd, i avspillingsmodus, så du ikke trenger å velge bildene på nytt når du får dem skrevet ut for deg. Kommentarer • Du kan ikke skrive ut RAW-bilder. • Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret. • Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren. • Når du skriver ut i en fotoforretning, bør du huske på følgende. – Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke typer minnekort de kan håndtere. – Det kan være påkrevet med en minnekortadapter (selges separat). Rådfør deg med fotoforretningen eller kopisenteret ditt. – Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen eller kopisenteret, må du alltid ta en sikkerhetskopi av dataene dine på en disk. – Du kan ikke stille inn antall utskrifter. – Hvis du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 150 NO

Feilsøking Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter: 1 Kontroller punktene på side 151 til 156. 2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet. 3 Tilbakestill innstillingene (side 131). Innhold Søk med eksempelbilde 4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Batteri og strøm Batteriet kan ikke installeres. • Når du setter inn batteriet, må du bruke enden av batteriet til å skyve på låsehendelen. • Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50. Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort. • Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. • Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri. • Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt. Meny-søk Indeks Kan ikke slå på kameraet. • Sett inn batteriet på riktig måte. • Batteriet er utladet. Installer et oppladet batteri. • Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt. Strømmen slås plutselig av. • Når kameraet eller batteriet er for varmt, viser kameraet en advarsel og slår seg av automatisk for at det ikke skal bli skadet. • Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av et gitt tidsrom, vil kameraet gå over i strømsparemodus. For å slå av strømsparefunksjonen, må du bruke kameraet, for eksempel ved å trykke lukkerknappen halvveis ned (side 121). Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades. • Du kan bare bruke et batteri av typen NP-FW50. Forviss deg om at batteriet er NP-FW50. • Hvis du lader et batteri som ikke har vært ladet på lenge, kan det hende at CHARGE-lampen vil blinke. • CHARGE-lampen blinker på to måter; raskt (ca. 0,15-sekunders intervall) og sakte (ca. 1,5-sekunders intervall). Hvis den blinker raskt, må du ta ut batteriet og sette det samme batteriet ordentlig inn igjen. Forts. r 151 NO