Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Slette/redigere bilder

Slette/redigere bilder Bildet kan ikke slettes. • Opphev beskyttelsen (side 92). Bildet ble slettet ved en feiltakelse. • Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder du ikke ønsker å slette (side 92). Det er ikke mulig å sette et DPOF-merke. • Du kan ikke sette DPOF-merker på RAW-bilder. Datamaskiner Er ikke sikker på om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med kameraet. • Sjekk "Anbefalt datamaskinmiljø" (side 143). Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet. • Kontroller at kameraet er slått på. • Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet, eller bruke vekselstrømadapteren (selges separat). • Bruk USB-kabelen (inkludert) til tilkobling. • Koble fra USB-kabelen, og koble den godt til igjen. • Still inn [USB-tilkobling] på [Masselager] (side 127). • Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-terminaler. • Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen enhet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kan ikke kopiere bilder. • Foreta USB-tilkoblingen ved å koble kameraet ordentlig til datamaskinen (side 148). • Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt. • Når du tar bilder med et minnekort som er formatert av en datamaskin, kan det hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med et minnekort som er formatert av kameraet ditt. Kan ikke spille av bilder på en datamaskin. • Hvis du bruker "PMB", må du slå opp i "PMB Help". • Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren. Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på en datamaskin. • Du spiller av filmen direkte fra minnekortet. Importer filmen til datamaskinen ved å bruke "PMB", og spill den av. Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PMB" automatisk. • Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 148). Forts. r 154 NO

Minnekort Kan ikke sette inn noe minnekort. • Du forsøker å sette inn minnekortet feil vei. Sett det inn i riktig retning. Kan ikke lagre på minnekortet. • Minnekortet er fullt. Slett unødvendige bilder (side 28, 85). • Det er satt inn et minnekort som ikke kan brukes. Jeg kom til å formatere minnekortet ved en feiltakelse. • Alle data på minnekortet slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Skriver ut Kan ikke skrive ut bilder. • RAW-bilder kan ikke skrives ut. For å skrive ut RAW-bilder må du først konvertere dem til JPEGbilder med "Image Data Converter SR" på den medfølgende CD-en. Fargene på bildet er rare. • Når du skriver ut bilder som er lagret i Adobe RGB-modus med sRGB-skrivere som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 eller nyere), skrives bildene ut med lavere metningsgrad. Bilder skrives ut med begge kantene trimmet. • Avhengig av skriveren din vil venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet bli trimmet. Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildeforholdet stilt inn på [16:9], kan sidekanten bli beskåret. • Når du skriver ut bilder med din egen skriver, må du oppheve innstillingene for trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har disse funksjonene eller ikke. • Når du får skrevet ut bilder i et digitalt kopisenter, kan du spørre om de kan skrive ut bildene uten å trimme begge kantene. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Kan ikke skrive ut bilder med dato. • Ved hjelp av "PMB" kan du skrive ut bilder med dato. • Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt med kameraet inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder med datoen påført, forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exif-informasjon. Når det gjelder kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med produsenten av skriveren eller programvaren. • Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført, hvis du ber om det. Annet Linsen dugger. • Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en time før du bruker det igjen. Forts. r 155 NO