Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

*2 Støtter

*2 Støtter høyhastighets-dataoverføring via et parallelt grensesnitt. *3 Ved bruk av "Memory Stick PRO Duo" til å ta opp film, er det bare de som er merket med Mark2 som kan brukes. Om å bruke "Memory Stick Micro" (selges separat) • Dette produktet er kompatibelt med "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for "Memory Stick Micro". • Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med kameraet, må du passe på å sette inn "Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet. • Oppbevar "Memory Stick Micro" utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge den. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 162 NO

"InfoLITHIUM"-batteri Kameraet ditt drives bare med et "InfoLITHIUM"-batteri NP-FW50. Du kan ikke bruke noen andre batterier. "InfoLITHIUM"-batterier i W-serien er utstyrt med - merket. Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithium-ion-batteri som kan kommunisere med kameraet ditt om driftsbetingelsene. "InfoLITHIUM"-batteriet beregner strømforbruket i henhold til kameraets driftsbetingelser, og viser gjenværende batteritid i prosent. Om lading av batteriet Vi anbefaler at du lader batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt ved temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet. Effektiv bruk av batteriet • Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet kortere. For å sikre at batteriet kan brukes lenger, anbefaler vi å putte batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og å sette det inn i kameraet rett før du begynner opptaket. • Hvis du ofte bruker blitsen eller tar opp film, vil batteriet raskt tømmes for strøm. • Vi anbefaler at du har reservebatterier i bakhånd, og at du prøvefotograferer før du tar de bildene du egentlig vil ha. • Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett. • Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn. Om indikatoren for gjenværende batteritid Når batteriet tømmes for strøm, selv om indikatoren for gjenværende batteritid viser at batteriet har nok strøm til å drive kameraet, må du lade batteriet igjen. Korrekt gjenværende batteritid vil bli vist. Merk imidlertid at indikatoren for gjenværende batteritid ikke vil gjenopprettes hvis batteriet har vært brukt lenge ved høye temperaturer, er blitt liggende etter lading, eller brukes ofte. Husk at indikatoren for gjenværende batteritid bare gir et omtrentlig bilde av situasjonen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Oppbevare batteriet • Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du lade det og deretter lade det helt ut i kameraet minst en gang i året. • For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus til strømmen er brukt opp. • For å unngå korrosjon på terminalen, kortslutning osv. må du passe på å bruke en plastpose for å hindre at batteriet kommer i kontakt med metalliske materialer når du transporterer eller oppbevarer det. Forts. r 163 NO