Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Om batteriets levetid

Om batteriets levetid • Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt. • Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene og med miljøet der batteriet brukes. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 164 NO

Batterilader • Bare batterier av NP-FW-typen (og ingen andre) kan lades i batteriladeren (inkludert). Andre batterier enn de spesifiserte kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som medfører risiko for skader i form av strømstøt og forbrenninger. • Ta det ladede batteriet ut av batteriladeren. Hvis du lar det ladede batteriet stå i laderen, kan batteriets levetid reduseres. • Ladelampen CHARGE på den inkluderte batteriladeren blinker på en av følgende måter: Raske blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 0,15 sekunders mellomrom. Sakte blink: Slår lyset på og av gjentatte ganger med 1,5 sekunders mellomrom. • Når ladelampen CHARGE blinker raskt, må du ta ut det batteriet som lades, og deretter sette det samme batteriet ordentlig inn i batteriladeren igjen. Når CHARGElampen blinker raskt igjen, kan dette tyde på en feil ved batteriet, eller på at et batteri av en annen type enn den spesifiserte er satt inn. Kontroller at batteriet er av den spesifiserte typen. Hvis batteriet er av den spesifiserte typen, må du ta det ut, bytte det ut med et nytt eller et annet, og kontrollere om batteriladeren fungerer som den skal. Hvis batteriladeren fungerer som den skal, kan det ha oppstått en batterifeil. • Når ladelampen CHARGE blinker sakte, indikerer den at batteriladeren midlertidig holder opp å lade i standby. Batteriladeren holder automatisk opp å lade og går over i standbymodus hvis temperaturen er høyere eller lavere enn den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen er innenfor det passende området igjen, gjenopptar laderen ladingen, og ladelampen CHARGE tennes igjen. Vi anbefaler at du lader batteriet ved en omgivelsestemperatur på mellom 10 °C og 30 °C. • Hvis batteriladeren er skitten, vil batteriene kanskje ikke lades som de skal. Rengjør batteriladeren med en tørr klut el.l. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 165 NO