Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Fatningsadapter Ved å

Fatningsadapter Ved å bruke fatningsadapteren LA-EA1 (selges separat) kan du montere et objektiv med A-fatning (selges separat) på kameraet ditt. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med fatningsadapteren. Innhold Søk med eksempelbilde Kommentarer • Du vil kanskje ikke kunne bruke fatningsadapteren sammen med visse objektiv. Hør med Sonyforhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret om kompatible objektiv. • Den kontinuerlige opptakshastigheten til stillbilder vil bli redusert. Autofokusfunksjon med objektiv med A-fatning En oppgradering av fatningsadapteren LA-EA1 (selges separat) muliggjør autofokus (Enkeltbilde-AF) når et objektiv med A-fatning SAM eller et SSM-objektiv er montert på kameraet. Du kan også bruke autofokus (Enkeltbilde-AF) i filmopptaksmodus ved å trykke lukkerknappen halvveis ned. Meny-søk Indeks Kommentarer • Du kan ikke bruke AF-lyset når du bruker et objektiv med A-fatning. • Autofokushastigheten vil være langsommere enn hvis et objektiv med E-fatning er montert. (Når et objektiv med A-fatning er montert, vil autofokushastigheten være ca. 2 til 7 sekunder, ved fotografering under Sony-måleforhold. Hastigheten kan variere med motivet, lokalt lys osv.) • Lyder som objektivet og kameraet lager under bruk, kan bli tatt opp under filmopptak. Du kan unngå dette ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [Filmlydopptak] t [Av]. • Det kan ta lang tid eller være vanskelig for kameraet å fokusere, avhengig av hvilket objektiv som brukes, eller av motivet. 166 NO

Rengjøring Rengjøre kameraet • Ikke ta på innsiden av kameraet, som f.eks. objektivkontaktene. Blås bort støv fra innsiden av fatningen ved hjelp av en blåsebørste (fås i fotoutstyrsbutikker)*. Du finner opplysninger om rengjøring av bildesensoren på side 128. * Ikke bruk en blåsespray. Hvis dette gjøres, kan det oppstå feil. • Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da det kan ødelegge overflaten eller huset. – Kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem, insektgift el.l. – Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden. – Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl. Rengjøre linsen • Ikke bruk en rensevæske som inneholder organiske løsemidler, som f.eks. tynner eller bensin. • Når du rengjør linseoverflaten, må du fjerne støv med en blåsebørste (fås i fotoutstyrsbutikker). Hvis det sitter fast støv på overflaten, må du tørke det av med en myk klut eller et papirlommetørkle forsiktig fuktet med linserensevæske. Tørk i spiralmønster fra midten mot kantene. Ikke sprøyt linserensevæske rett på linsen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 167 NO