Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Indeks Tallstørrelser

Indeks Tallstørrelser 3D-panorama ..................................................... 48 3D-visning ....................................................... 142 A AdobeRGB ....................................................... 104 Advarsler .......................................................... 157 AF-lys ................................................................ 96 Ansiktsregistrering ............................................. 67 Auto HDR .......................................................... 83 Autoblits ............................................................. 61 Autofokus ..................................................... 62, 65 Autofokusområde ............................................... 64 Autovisning ........................................................ 98 Avspill.visning ................................................. 125 Avspilling ........................................................... 26 Avspilling med rulling ....................................... 47 Avspilling på TV ............................................. 140 Avspillingszoom ................................................ 26 B Beskytt ............................................................... 92 Bildeeffekt ................................................... 31, 43 Bildeforhold ....................................................... 74 Bildeindeks .................................................. 38, 88 Bildestabilisering ............................................... 45 Bildestørr. .......................................................... 72 Blender ............................................................... 53 Blenderprioritet .................................................. 53 Blits .................................................................... 61 Blits av ............................................................... 61 Blitskompenser. ................................................. 81 Blitsmodus ......................................................... 61 "BRAVIA" Sync .............................................. 141 Bruksmodus ....................................................... 55 BULB-fotografering .......................................... 51 D Datamaskin ...................................................... 143 Anbefalt miljø ............................................ 143 Dato/tid-innst. .................................................. 118 Datoformat ....................................................... 118 Demomodus ..................................................... 130 Dir. man. Fokus ..................................................62 DISP ...................................................................35 DISP (Vis innhold) .............................................35 DMF ...................................................................62 DPOF ..................................................................95 DRO/Auto HDR .................................................82 Dyn.omr.opt. .......................................................82 E Eksp.-komp. ........................................................37 Enkeltbilde-AF ...................................................65 Ettersynkron. ......................................................61 Eye-Fi-kort .......................................................139 F Fargefilter ...........................................................79 Fargemetning ......................................................84 Fargerom ...........................................................104 Fargetemp. ..........................................................79 Feilsøking .........................................................151 Filmlydopptak ...................................................109 Filnummer ........................................................133 Fleksibelt punkt ..................................................64 Forhåndsinnstilt hvitbalanse ...............................79 Formater ...........................................................132 Forstørr bilde ......................................................93 Forstørret avspilling ............................................26 Foto-kreativitet ...................................................29 Fremhevingsfarge .............................................101 Fremhevingsnivå ..............................................100 Fyllblits ...............................................................61 G Gjenopprett bilde-DB .......................................137 Gjøre bakgrunnen uskarp ...................................30 H Håndholdt kamera i halvlys ................................42 HastPri.Kont.Frmtr. ............................................57 Histogram .........................................................102 Hjelp-skjermbilde .............................................120 Høy ISO NR .....................................................108 Hvitbalanse .........................................................78 Forts. r Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 168 NO

I Identifisere deler ................................................ 11 Ikoner ................................................................. 14 Image Data Converter SR ................................ 146 Image Data Lightbox SR ................................. 147 "InfoLITHIUM"-batteri ................................... 163 Innst. av skjermkn. B ....................................... 112 Innst. av skjermkn. C ....................................... 113 Innst. høyre knapp ............................................ 111 Innst. venstre knapp ......................................... 110 Installere ........................................................... 145 Intelligent Auto .................................................. 39 ISO ..................................................................... 77 J JPEG .................................................................. 75 K Kontinu. fremtrekk ....................................... 32, 56 Kontrast .............................................................. 84 Kontrollhjul ........................................................ 17 KTRL for HDMI .............................................. 126 Kvalitet ............................................................... 75 L Landskap ............................................................ 41 Laste opp innstilling. ........................................ 139 LCD-lysstyrke .................................................. 122 Lukkerhastighet ................................................. 52 Lukkerprioritet ................................................... 52 Lysbildevisning .................................................. 86 M Macintosh ......................................................... 146 Makro ................................................................. 41 Målemodus ......................................................... 80 Man. Eksponering .............................................. 50 Manuelt fokus .................................................... 62 Mappenavn ....................................................... 134 Meny .................................................................. 19 Avspilling ..................................................... 21 Bildestørr. ..................................................... 20 Kamera ......................................................... 20 Lysstyrke/farge ............................................. 21 Oppsett ......................................................... 21 Opptaksmod. ................................................ 19 Menystart ..........................................................115 MF-assistent .....................................................103 Minnekort .........................................................161 Multi .............................................................64, 80 Myke hudtoner-effekt ...................................32, 70 N Nattportrett .........................................................41 Nattscene ............................................................41 Nivåtrinn: Kont. ..................................................60 Nøyaktig digital zoom ........................................66 Ny mappe ..........................................................136 O Områdeinnstilling .............................................119 Oppsett ................................................................21 Opptak ................................................................24 Film ...............................................................24 Stillbilde ........................................................24 Opptakstipsliste ..................................................71 P Panorama ............................................................46 Panoramafotografer. ...........................................46 Panoramaretning .................................................76 Pip .....................................................................116 PMB ..................................................................147 PMB Launcher ..................................................145 Portrett ................................................................41 Program Auto .....................................................54 Punkt ...................................................................80 R RAW ...................................................................75 Rensemodus ......................................................128 Rødøyereduksj. ...................................................97 Roter ...................................................................91 Rutenettlinje .......................................................99 S Sakte synkron. ....................................................61 Scenegjenkjenning ........................................24, 39 Scenevalg ............................................................41 Selvutl. (forts.) ....................................................59 Selvutløser ....................................................32, 58 Senter ............................................................64, 80 Forts. r Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 169 NO