Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Skjerm Betydning 12/12

Skjerm Betydning 12/12 Bildenummer/antall bilder tatt opp den valgte datoen eller i den valgte mappen SteadyShot Vises når HDR ikke virket på bildet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 16 NO

Grunnleggende bruk Bruke kontrollhjulet og skjermknappene Med kontrollhjulet og skjermknappene kan du bruke forskjellige kamerafunksjoner. Innhold Søk med eksempelbilde Skjermknapper Kontrollhjul Kontrollhjul Under opptak er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Eksp.-komp.) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Under avspilling er funksjonene DISP (Vis innhold) og (Bildeindeks) tilgjengelige fra kontrollhjulet. Du kan tilordne funksjonene til høyre/venstre tast på kontrollhjulet (side 110 og 111). Når du dreier eller trykker på høyre/venstre/øvre/nedre del av kontrollhjulet i samsvar med skjermvisningen, kan du velge innstillingselementer. Du velger ved å trykke på midten av kontrollhjulet. Meny-søk Indeks Pilen betyr at du kan dreie kontrollhjulet. Når det vises ulike alternativer på skjermen, kan du bla gjennom dem ved å dreie eller trykke på øvre/nedre/ venstre/høyre del av kontrollhjulet. Trykk midt på for å velge. Forts. r 17 NO