Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Skarphet

Skarphet ............................................................. 84 Skjermfarge ...................................................... 123 Skjermknapper ................................................... 18 Skriv ut ............................................................. 150 Slett .............................................................. 28, 85 Smilgjenkjenning ............................................... 69 Smilutløser ......................................................... 68 Solnedgang ......................................................... 41 Sommertid ........................................................ 118 Spesif. Utskrift ................................................... 95 Sportsbilder ........................................................ 41 Språk ................................................................ 117 sRGB ................................................................ 104 SteadyShot ....................................................... 105 Støyred.lang ..................................................... 107 Strømsparer ...................................................... 121 T Tilbakest.std. .................................................... 131 Tilkobling Datamaskin ................................................. 148 TV .............................................................. 140 Tilpasset ........................................................... 114 Tilpasset hvitbalanse .......................................... 79 U USB-tilkobling ................................................. 127 Utløser uten objektiv ........................................ 106 Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks V Velg AF/MF ....................................................... 62 Velg dato ............................................................ 90 Velg mappe ........................................................ 89 Velge opptaksmappe ........................................ 135 Velge stillbilde/film ........................................... 87 Versjon ............................................................. 129 Vidt bilde ......................................................... 124 Vise ledig kortplass .......................................... 138 Voluminnstillinger ............................................. 94 W Windows .......................................................... 145 170 NO

Lisensmerknader "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg"-programvare er inkludert i kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om følgende: Les følgende avsnitt. Les "license1.pdf" i "License"-mappen på CD-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for programvaren "C Library", "Expat", "zlib", "dtoa", "pcre" og "libjpeg". DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL- PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK VED EN FORBRUKER FOR (i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-4 VIDEO") OG/ELLER (ii) AVSPILLING AV MPEG-4-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT AV MPEG LA TIL Å LEVERE MPEG-4-VIDEO. DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM GJELDER MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, LLC. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare Programvaren som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL") er inkludert i kameraet. Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL. Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned. http://www.sony.net/Products/Linux/ Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "GPL"- og "LGPL"-programvare. For å kunne vise PDF, trenger du Adobe Reader. Hvis dette ikke er installert på datamaskinen din, kan du laste det ned fra webområdet til Adobe Systems: http://www.adobe.com/ 171 NO