Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Skjermknapper

Skjermknapper Skjermknappene har ulike funksjoner, avhengig av sammenhengen. Den tilordnede funksjonen til hver enkelt skjermknapp vises på skjermen. For å bruke den funksjonen som vises i øvre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknappen A. For å bruke den funksjonen som vises i nedre høyre hjørne av skjermen, må du trykke på skjermknappen B. For å bruke den funksjonen som vises i midten, må du trykke på midten av kontrollhjulet (skjermknapp C). Du kan tilordne funksjonene til skjermknapp B og C (side 112 og 113). I denne håndboken markeres skjermknappene med det ikonet eller den funksjonen som vises på skjermen. Innhold Søk med eksempelbilde A C B I dette tilfelle fungerer skjermknappen A som knappen [Meny], og skjermknappen B som knappen [Opptakstips]. Skjermknappen C fungerer som knappen [Opptaksmodus]. Meny-søk Indeks 18 NO

Bruke funksjoner i menyen Meny-søk Du kan stille inn de grunnleggende innstillingene for kameraet som helhet, eller utføre funksjoner som fotografering, avspilling eller andre operasjoner. 1 Trykk på [Meny]. 2 Velg det ønskede elementet ved å trykke på øvre/nedre/venstre/høyre del av kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av det. 3 Følg instruksjonene på skjermen, velg det ønskede elementet og trykk deretter på midten av kontrollhjulet for å velge det. Opptaksmod. [Meny] Kontrollhjul Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Her kan du velge en opptaksmodus, f.eks. eksponeringsmodus, panorama eller Scenevalg. Intelligent Auto Scenevalg Bildeeffekt Bildestabilisering Panoramafotografer. 3D-panorama Man. Eksponering Lukkerprioritet Blenderprioritet Program Auto Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende innstillingene. Du får gleden av automatisk opptak med passende innstillinger. Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som samsvarer med motivet eller forholdene. Tar opp med ønskede effekter for å uttrykke en unik atmosfære. Stabiliserer kameraet ved opptak av en innendørsscene i noe svakere lys, eller ved telefotografering. Fotograferer med panoramastørrelse. Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3D-kompatibel TV. Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten. Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets bevegelse. Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp. Automatisk fotografering som setter deg i stand til å tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen (lukkerhastighet og blenderåpning). Forts. r 19 NO