Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Spille av bilder Spiller

Spille av bilder Spiller av lagrede bilder. Stillbilder og filmer vises på separate skjermer. Du kan ikke vise stillbilder og film på samme skjerm. 1 Trykk på (avspillingsknappen). 2 Velg et bilde med kontrollhjulet. 3 For å spille av panoramabilder eller film må du trykke på midten av kontrollhjulet. Under filmavspilling Pause/fortsett Spole fort forover Spole fort bakover Justere volumet Bruk av kontrollhjulet Trykk på midten. Trykk på høyre side, eller drei den med klokken. Trykk på venstre side, eller drei den mot klokken. Trykk nederst t øverst/nederst. Merk • Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke spilles av på riktig måte. z Veksle mellom stillbilde og film På indeksskjermbildet kan du veksle bildetype ved å velge (stillbilde) eller (film) til venstre på skjermen, og deretter trykke på midten av kontrollhjulet (side 38). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Forstørret avspilling En del av et stillbilde kan forstørres, så det kan studeres nærmere under avspilling. Dette er praktisk når du vil kontrollere om et stillbilde du har tatt, er helt i fokus. Du kan forstørre avspillingsbilder i Meny (side 93). 1 Vis det bildet du vil forstørre, og trykk så på midten av kontrollhjulet for å bekrefte [Forstørr]. 2 Juster forstørrelsen ved å dreie på kontrollhjulet. 3 Velg den delen du vil forstørre ved å trykke øverst/nederst/høyre/venstre på kontrollhjulet. 4 For å avbryte forstørret avspilling, må du trykke på [Avslutt]. Forts. r 26 NO

Kommentarer • Du kan ikke bruke funksjonen for forstørret avspilling til film. • For å forstørre panoramabilder må du først sette avspillingen på pause, og deretter trykke på [Forstørr]. z Skalaområde Skalaområdet er som følger. Bildestørrelse Skalaområde L Ca. ×1,1 – ×14 M Ca. ×1,1 – ×11 S Ca. ×1,1 – ×7,3 Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 27 NO