Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Slette bilder Du kan

Slette bilder Du kan slette det bildet som vises. 1 Vis det bildet du vil slette, og trykk deretter på [Slett]. 2 Trykk midt på kontrollhjulet for å bekrefte [OK]. Trykk på [Avbryt] for å avbryte operasjonen. [OK] [Slett] [Avbryt] Innhold Søk med eksempelbilde Kommentarer • Du kan ikke slette beskyttede bilder. • Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Kontroller først om du vil slette bildet eller ikke. z Slette flere bilder Velg [Meny] t [Avspilling] t [Slett] for å velge og slette flere enkeltbilder på en gang. Meny-søk Indeks 28 NO

Foto-kreativitet Du kan bruke kameraet intuitivt med Foto-kreativitet, siden skjermen er konstruert mer for intuitive arbeidsoperasjoner enn den vanlige skjermen. Du kan ta et bilde med noen enkle arbeidsoperasjoner, og lett lage kreative bilder. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Intelligent Auto]. 2 Trykk midt på kontrollhjulet. 3 Velg det elementet du vil stille inn, ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 4 Velg den ønskede innstillingen, ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. Skjermbildet endres til Foto-kreativitet-skjermbildet. 5 For å ta stillbilder må du trykke på lukkerknappen. Når du vil ta opp film, må du trykke på MOVIE-knappen for å starte opptaket. Gå tilbake til [Intelligent Auto], og trykk på [Tilbakestille]. Tilgjengelige Foto-kreativitet funksjoner Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Bakgr. uskarp Bildeeffekt Myke hudtoner-effekt Selvutløser/Kontinu. fremtrekk Livlighet Farge Lysstyrke Justerer hvor uskarp bakgrunnen skal være. Velger det ønskede effektfilteret for opptak. Justerer nivået på Myke hudtoner-effekt. Stiller inn 10 sekunders-selvutløseren/tar bilder kontinuerlig med høy hastighet. Justerer hvor livlig bildet skal være. Justerer fargen. Justerer lysstyrken. Kommentarer • Foto-kreativitet-funksjonen er kun tilgjengelig når et objektiv med E-fatning er montert. • [Myke hudtoner-effekt] og [Selvutløser/Kontinu. fremtrekk] virker ikke ved filmopptak. • Før Foto-kreativitet-modus aktiveres, når [Bruksmodus] er stilt inn på [Kontinu. fremtrekk], er [HastPri.Kont.Frmtr.] valgt. Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Selvutl. (forts.)] eller [Selvutløser: 2 s], er [Selvutløser: 10 s] valgt. • [Autofokus] er valgt automatisk, uansett innstillingen av [Velg AF/MF]. • Smilutløserfunksjonen kan ikke brukes. • Når Foto-kreativitet-modus aktiveres, blir flere elementer som er satt på menyen, ugyldige. • Når kameraet går tilbake til [Intelligent Auto] eller slås av, tilbakestilles innstillingene til standardinnstillingene. Forts. r 29 NO