Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Om bruk av kameraet

Om bruk av kameraet Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre på forsiden og hver enkelt side for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter en funksjon du vil bruke. Søk etter informasjon sortert etter funksjon. Søk etter informasjon via eksempelbilder. Søk etter informasjon i en liste over menyelementer. Søk etter informasjon sortert etter nøkkelord. Du kan gå til de forskjellige sidene ved å klikke på sidenumrene som er nevnt i boken. Merker og notasjon som brukes i denne håndboken Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks I denne håndboken vises rekkefølgen av arbeidsoperasjonene med piler (t). Bruk kameraet i den rekkefølgen som er vist. Standardinnstillingen vises med . Viser hva du bør være forsiktig med og hvilke begrensninger som gjelder for riktig bruk av kameraet. z Angir informasjon det kan være nyttig å kjenne til. 2 NO

Innhold Om bruk av kameraet Grunnleggende bruk Bruke denne håndboken ·······································2 Søk med eksempelbilde ········································5 Identifisere deler··················································11 Liste over ikoner på skjermen ·····························14 Bruke kontrollhjulet og skjermknappene ·············17 Meny-søk·····························································19 Ta bilder ······························································24 Spille av bilder ·····················································26 Slette bilder ·························································28 Foto-kreativitet·····················································29 Bruke funksjoner med kontrollhjulet DISP (Vis innhold) ···············································35 (Eksp.-komp.)·················································37 (Bildeindeks)···················································38 Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Bruke funksjoner i menyen Opptaksmod. ·······················································19 Kamera································································20 Bildestørr. ····························································20 Lysstyrke/farge ····················································21 Avspilling ·····························································21 Oppsett································································21 Forts. r 3 NO

 • Page 1: 4-275-475-22(1) Digitalkamera med u
 • Page 5 and 6: Søk med eksempelbilde "Dette er de
 • Page 7 and 8: Ta makrobilder 30 78 Gjøre bakgrun
 • Page 9 and 10: Ta bilder av solnedgangen/nattscene
 • Page 11 and 12: Identifisere deler Når objektivet
 • Page 13 and 14: Objektiv E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS (
 • Page 15 and 16: Skjerm Betydning Tar ikke opp lyd u
 • Page 17 and 18: Grunnleggende bruk Bruke kontrollhj
 • Page 19 and 20: Bruke funksjoner i menyen Meny-søk
 • Page 21 and 22: Lysstyrke/farge Setter deg i stand
 • Page 23 and 24: Versjon Viser versjonen av kameraet
 • Page 25 and 26: z Hvis du tar opp et stillbilde av
 • Page 27 and 28: Kommentarer • Du kan ikke bruke f
 • Page 29 and 30: Foto-kreativitet Du kan bruke kamer
 • Page 31 and 32: z For å oppnå bedre resultater me
 • Page 33 and 34: Livlighet Du kan enkelt stille inn
 • Page 35 and 36: Bruke funksjoner med kontrollhjulet
 • Page 37 and 38: Eksp.-komp. Du kan justere eksponer
 • Page 39 and 40: Intelligent Auto Kameraet analysere
 • Page 41 and 42: Scenevalg Gir deg muligheten til å
 • Page 43 and 44: Bildeeffekt Du kan fotografere med
 • Page 45 and 46: Bildestabilisering Dette passer for
 • Page 47 and 48: z Tips for panoramafotografering F
 • Page 49 and 50: - Et motiv med gjentatte mønstre,
 • Page 51 and 52: BULB-fotografering Du kan fotografe
 • Page 53 and 54:

  Blenderprioritet Gjør ting som bef

 • Page 55 and 56:

  Bruksmodus Du kan stille inn bruksm

 • Page 57 and 58:

  HastPri.Kont.Frmtr. Tar bilder kont

 • Page 59 and 60:

  Selvutl. (forts.) Gjør et kontinue

 • Page 61 and 62:

  Blitsmodus På mørke steder kan du

 • Page 63 and 64:

  Dir. man. Fokus (Direkte manuelt fo

 • Page 65 and 66:

  Autofokus Velger den fokuseringsmet

 • Page 67 and 68:

  Ansiktsregistrering Gjenkjenner ans

 • Page 69 and 70:

  Smilgjenkjenning Stiller inn følso

 • Page 71 and 72:

  Opptakstipsliste Her kan du lete gj

 • Page 73 and 74:

  z Tips for å velge bildestørrelse

 • Page 75 and 76:

  Kvalitet Velger komprimeringsformat

 • Page 77 and 78:

  ISO Stiller inn lysfølsomheten. 1

 • Page 79 and 80:

  Forhåndsinnstilt hvitbalanse ( ) 1

 • Page 81 and 82:

  Blitskompenser. Justerer blitslysme

 • Page 83 and 84:

  Auto HDR Utvider området (overgang

 • Page 85 and 86:

  Slett Lar deg velge hvilke uønsked

 • Page 87 and 88:

  Velg stillbilde/film Velger stillbi

 • Page 89 and 90:

  Velg mappe Når flere mapper oppret

 • Page 91 and 92:

  Roter Roterer et stillbilde mot klo

 • Page 93 and 94:

  Forstørr Du kan kontrollere fokuse

 • Page 95 and 96:

  Spesif. Utskrift Du kan spesifisere

 • Page 97 and 98:

  Rødøyereduksj. Når blitsen bruke

 • Page 99 and 100:

  Rutenettlinje Stiller inn om rutene

 • Page 101 and 102:

  Fremhevingsfarge Stiller inn den fa

 • Page 103 and 104:

  MF-assistent Forstørrer bildet på

 • Page 105 and 106:

  SteadyShot Stiller inn om SteadySho

 • Page 107 and 108:

  Støyred.lang Når du stiller inn l

 • Page 109 and 110:

  Filmlydopptak Stiller inn om lyden

 • Page 111 and 112:

  Innst. høyre knapp Tilordner en fu

 • Page 113 and 114:

  Innst. av skjermkn. C Tilordner en

 • Page 115 and 116:

  Menystart Setter deg i stand til å

 • Page 117 and 118:

  Språk Velger det språket som skal

 • Page 119 and 120:

  Områdeinnstilling Stiller inn det

 • Page 121 and 122:

  Strømsparer Du kan stille inn tids

 • Page 123 and 124:

  Skjermfarge Velger fargen til LCD-s

 • Page 125 and 126:

  Avspill.visning Velger retning ved

 • Page 127 and 128:

  USB-tilkobling Velger den metoden s

 • Page 129 and 130:

  Versjon Viser kamera- og objektivve

 • Page 131 and 132:

  Tilbakest.std. Tilbakestiller innst

 • Page 133 and 134:

  Filnummer Brukes til å velge hvord

 • Page 135 and 136:

  Velg opptaksmappe Når en standardf

 • Page 137 and 138:

  Gjenopprett bilde-DB Når det oppda

 • Page 139 and 140:

  Laste opp innstilling. Stiller inn

 • Page 141 and 142:

  Bruke "BRAVIA" Sync Ved å koble ka

 • Page 143 and 144:

  Bruke med datamaskinen din Følgend

 • Page 145 and 146:

  Bruke programvaren Installere progr

 • Page 147 and 148:

  Bruke "Image Data Lightbox SR" Med

 • Page 149 and 150:

  Slette USB-tilkoblingen Utfør pros

 • Page 151 and 152:

  Feilsøking Hvis du får problemer

 • Page 153 and 154:

  Bildet som er tatt med blits er for

 • Page 155 and 156:

  Minnekort Kan ikke sette inn noe mi

 • Page 157 and 158:

  Advarsler Hvis følgende meldinger

 • Page 159 and 160:

  Kan ikke opprette flere mapper. •

 • Page 161 and 162:

  Minnekort Du kan bruke følgende mi

 • Page 163 and 164:

  "InfoLITHIUM"-batteri Kameraet ditt

 • Page 165 and 166:

  Batterilader • Bare batterier av

 • Page 167 and 168:

  Rengjøring Rengjøre kameraet •

 • Page 169 and 170:

  I Identifisere deler ..............

 • Page 171:

  Lisensmerknader "C Library", "Expat