Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

z Bruke

z Bruke oppsettelementene samtidig Gjøre bakgrunnen uskarp Du kan bruke Foto-kreativitet-oppsettelementene samtidig. Trykk på midten av kontrollhjulet og still inn hvert enkelt element. Ikonene til elementene som er innstilt, vises på skjermen. • [Myke hudtoner-effekt] fungerer ikke under kontinuerlig opptak. • Ved å trykke på [Angre] kansellerer du siste oppsettelement, og det ikonet som er lengst til høyre, blir slettet. z Avspilling i Foto-kreativitet-modus I Foto-kreativitet-modus vil det å trykke på -knappen gi tilgang til Foto-kreativitetavspillingsmodus. Trykk på [Tilbake] for å gå tilbake til opptaksmodus, så kan du ta opp med samme innstilling. Foto-kreativitet gjør det enkelt for deg å gjøre bakgrunnen uskarp, for å fremheve motivet. Du kan kontrollere effekten av å gjøre bakgrunnen uskarp på LCD-skjermen. Du kan ta opp en film med en verdi som er justert med uskarphetseffekten. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Bakgr. uskarp], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Gjør bakgrunnen uskarp ved å dreie på kontrollhjulet. : Drei den med klokken for å fokusere : Drei den mot klokken for å gjøre uskarp Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Kommentarer • Det mulige uskarphetsområdet avhenger av objektivet som brukes. • Uskarphetseffekten vil kanskje ikke være veldig tydelig, avhengig av avstanden fra motivet, eller av det objektivet som brukes. Forts. r 30 NO

z For å oppnå bedre resultater med Bakgrunnen uskarp • Flytt deg nærmere motivet. • Øk avstanden mellom motivet og bakgrunnen. Bildeeffekt Du kan enkelt stille inn Bildeeffekt i Foto-kreativitet. Velg det ønskede effektfilteret for å oppnå ulike strukturer. Innhold Søk med eksempelbilde 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Bildeeffekt], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Velg den ønskede effekten ved å dreie kontrollhjulet. : Plakateffekt (farge) : Plakateffekt (s/hv) : Popfarge : Retrofoto : Delfarge (rød) : Delfarge (grønn) : Delfarge (blå) : Delfarge (gul) : Veldig lyst : Sterk kontrast sort/hvitt : Lekekamera Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Nærmere informasjon om hvert effektfilter, se side 43. Meny-søk Indeks Merk • Når [Delfarge (rød)], [Delfarge (grønn)], [Delfarge (blå)] eller [Delfarge (gul)] er valgt, vil bildene kanskje ikke inneholde den valgte fargen, avhengig av motivet. Forts. r 31 NO