Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Myke hudtoner-effekt Du

Myke hudtoner-effekt Du kan enkelt stille inn Myke hudtoner-effekt i Foto-kreativitet. Det er uproblematisk å fotografere hud når kameraet oppdager ansikter i motivet i Ansiktsregistrering-modus. 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Myke hudtoner-effekt], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Velg det ønskede effektnivået ved å dreie kontrollhjulet. : Stiller inn Myke hudtoner-effekt på høy. : Stiller inn Myke hudtoner-effekt på middels. : Stiller inn Myke hudtoner-effekt på lav. Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Merk • Denne funksjonen vil kanskje ikke virke, avhengig av motivet. Selvutløser/Kontinu. fremtrekk Du kan enkelt stille inn selvutløseren og kontinuerlig opptak i Foto-kreativitet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Selvutløser/Kontinu. fremtrekk], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Velg den ønskede innstillingen ved å dreie kontrollhjulet. : Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og lydsignalet høres, og etter 10 sekunder (Selvutløser: 10 sek.) utløses lukkeren. : Når du trykker på lukkerknappen og holder den nede, tar kameraet bilder kontinuerlig (Kontinuerlig fremtrekk med hastighetsprioritering). Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Merk • Fokus- og lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene ved fotografering med Kontinuerlig fremtrekk med hastighetsprioritering. Forts. r 32 NO

Livlighet Du kan enkelt stille inn graden av livlighet i Foto-kreativitet. 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Livlighet], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Velg den ønskede graden av livlighet ved å dreie kontrollhjulet. : Drei den med klokken for å gjøre bildene livlige : Drei den mot klokken for å gjøre bildene matte Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Farge Du kan enkelt stille inn fargen i Foto-kreativitet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 1 Trykk midt på kontrollhjulet. 2 Velg [Farge], ved å dreie på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet. 3 Velg den ønskede fargen ved å dreie kontrollhjulet. : Drei den med klokken for å gjøre fargene varme : Drei den mot klokken for å gjøre fargene kjølige Trykk på [Avbryt] for å gjenopprette den opprinnelige tilstanden. Forts. r 33 NO