Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

(Håndholdt kamera i

(Håndholdt kamera i halvlys) Kommentarer Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy. • I modusene [Nattscene] og [Nattportrett] er lukkerhastigheten lavere, så det anbefales å bruke stativ for å unngå at bildet blir uskarpt. • I modusen [Håndholdt kamera i halvlys] klikker lukkeren seks ganger, og et bilde blir lagret. • Hvis du velger [Håndholdt kamera i halvlys] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten forbigående [Fin]. • Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt i [Håndholdt kamera i halvlys] når du fotograferer: – Et motiv som beveger seg i rykk og napp – Et motiv som er for nær kameraet – Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen. – Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall • I forbindelse med [Håndholdt kamera i halvlys] kan det dannes et støysignal når du bruker en lyskilde som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys. • Minimumsavstanden mellom kameraet og motivet endres ikke, selv om du velger [Makro]. For å finne det minste fokusområdet, kan du slå opp minimumsavstanden for det objektivet som er festet til kameraet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 42 NO

Bildeeffekt Du kan fotografere med et effektfilter for å oppnå de ulike strukturene. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Bildeeffekt] t ønsket modus. Plakateffekt (farge) Plakateffekt (s/hv) Skaper et abstrakt inntrykk med klare kontraster, ved å vektlegge primærfargene kraftig. Skaper et abstrakt inntrykk, med klare kontraster i sort/hvitt. Innhold Søk med eksempelbilde Popfarge Retrofoto Skaper et livlig inntrykk ved å understreke fargetonene. Skaper inntrykk av et gammelt fotografi med sepiafargetoner og falmede kontraster. Meny-søk Indeks Delfarge (rød) Genererer et bilde som bare inneholder fargen rød, mens andre farger er omgjort til sort/ hvitt. Delfarge (grønn) Genererer et bilde som bare inneholder fargen grønn, mens andre farger er omgjort til sort/ hvitt. Delfarge (blå) Genererer et bilde som bare inneholder fargen blå, mens andre farger er omgjort til sort/ hvitt. Forts. r 43 NO