Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Delfarge (gul) Veldig

Delfarge (gul) Veldig lyst Sterk kontrast sort/hvitt Genererer et bilde som bare inneholder fargen gul, mens andre farger er omgjort til sort/ hvitt. Genererer et bilde med den angitte atmosfæren: Lys, transparent, eterisk, kjærlig, myk Genererer et bilde med store kontraster i sort/ hvitt. Innhold Søk med eksempelbilde Lekekamera Kommentarer Skaper inntrykk av et lekekamerabilde, med skygger i hjørnene og ekstra tydelige farger. • Hvis du velger [Bildeeffekt], med [RAW] eller [RAW og JPEG] valgt, er [Kvalitet] midlertidig innstilt på [Fine]. • Når [Delfarge (rød)], [Delfarge (grønn)], [Delfarge (blå)] eller [Delfarge (gul)] er valgt, vil bildene kanskje ikke inneholde den valgte fargen, avhengig av motivet. Meny-søk Indeks 44 NO

Bildestabilisering Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere uskarphet i motivet. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Bildestabilisering]. 2 Ta opp med lukkerknappen. Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så kamerarystelsene reduseres og bildestøy forhindres. Kommentarer • Hvis du velger [Bildestabilisering] med [RAW] eller [RAW og JPEG], blir bildekvaliteten forbigående [Fin]. • Lukkeren klikker seks ganger, og et bilde lagres. • Reduksjon av uskarphet fungerer mindre effektivt når du fotograferer: – Et motiv som beveger seg i rykk og napp – Et motiv som er for nær kameraet – Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen. – Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall • Når du bruker en lyskilde som blafrer, som f.eks. fluorescerende lys, kan det dannes et støysignal. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 45 NO