Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Panoramafotografer.

Panoramafotografer. Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde ved hjelp av komponerte bilder. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Panoramafotografer.]. 2 Rett kameraet mot kanten av motivet, og trykk så lukkerknappen helt ned. 3 Panorer over hele det aktuelle området, mens du følger fremdriften på LCDskjermen. Kommentarer Denne delen kommer ikke med. Fremdriftsindikator • Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det komponerte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskt for å ta et fullstendig panoramabilde. • Når du velger [Vid] i [Bildestørr.], vil du kanskje ikke kunne bevege kameraet over hele motivet i løpet av den tiden som står til rådighet. I slike tilfeller anbefaler vi at du velger [Standard] i [Bildestørr.]. • Kameraet fortsetter å fotografere under [Panoramafotografer.]-opptaket, og lukkeren fortsetter å klikke, inntil opptaket er avsluttet. • Siden flere bilder settes sammen, vil ikke overgangen bli jevn. • I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe. • I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik. • Hvis det panorerte området og den vinkelen du låste fokus og eksponering i, ved hjelp av AE/AF-låsen, rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste vinkelen og ta bildet på nytt. • [Panoramafotografer.] egner seg ikke til opptak av: – Et motiv i bevegelse – Et motiv som er for nær kameraet – Et motiv med gjentatte mønstre, f.eks. fliser, eller et motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen. – Et motiv i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall – Et motiv som omfatter solen eller elektrisk lys eller liknende, som er mye lysere enn omgivelsene • [Panoramafotografer.]-opptak kan bli avbrutt i følgende situasjoner: – Når du beveger kameraet for raskt eller for sakte. – Når kameraet ikke holdes rolig nok. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Forts. r 46 NO

z Tips for panoramafotografering Før kameraet i en bue med konstant hastighet og i samme retning som vist av indikatoren på LCD-skjermen. [Panoramafotografer.] er bedre egnet når motivet står stille enn når det er i bevegelse. Vertikal retning Horisontal retning Så liten radius som mulig Innhold Søk med eksempelbilde • Når du bruker et zoomobjektiv, anbefales det å bruke det med W-siden. • Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet. • Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak. • Du kan velge retningen med [Meny] t [Bildestørr.] t [Panoramaretning], og bildestørrelsen med [Meny] t [Bildestørr.] t [Bildestørr.]. z Spille av rullbare panoramabilder Meny-søk Indeks Du kan rulle gjennom panoramabilder fra begynnelse til slutt ved å trykke på midten av kontrollhjulet mens panoramabildene vises. Trykk på det igjen for å stoppe rullingen midlertidig. • Panoramabilder spilles av med den inkluderte programvaren "PMB". • Panoramabilder som er tatt med andre kameraer, kan kanskje ikke vises eller rulles (scrolles) på riktig måte. Viser det viste området av hele panoramabildet. 47 NO