Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Man. Eksponering Du kan

Man. Eksponering Du kan fotografere med den ønskede innstillingen ved å justere både lukkerhastigheten og blenderåpningen. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering]. 2 Trykk gjentatte ganger nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet eller blenderåpning. Skjermbildene for justering av lukkerhastighet og blenderåpning vises vekselvis. Lukkerhastighet Innhold Søk med eksempelbilde 3 Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede verdien. Kontroller eksponeringsverdien ved "MM" (målt manuelt). Mot +: Bildene blir lysere. Mot –: Bildene blir mørkere. 0: Passende eksponering, analysert av kameraet. 4 Juster fokus og fotografer motivet. Blenderåpning (F-verdi) Målt manuelt Meny-søk Indeks Kommentarer • Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned med fingrene. • (Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i manuell eksponeringsmodus. • ISO-innstillingen [ISO AUTO] er stilt inn på [ISO 200] i manuell eksponeringsmodus. Still inn ISOfølsomheten etter behov. • Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas. Forts. r 50 NO

BULB-fotografering Du kan fotografere lysspor med lang eksponering. BULB er velegnet for fotografering av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Man. Eksponering]. 2 Trykk nederst på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet. 3 Drei kontrollhjulet til venstre, inntil [BULB] vises. [BULB] 4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus. 5 Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer. Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen. Kommentarer • Siden lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke stativ. • Jo lenger eksponeringstid, jo tydeligere blir bildestøyen. • Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår. • Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, kan du ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB]. • Hvis [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen brukes med lukkerhastigheten innstilt på [BULB], stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på 30 sekunder. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 51 NO