Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Lukkerprioritet Du kan

Lukkerprioritet Du kan gjengi et motiv i bevegelse på ulike måter ved å justere lukkerhastigheten, f.eks. ved å fryse bevegelsen med høy lukkerhastighet eller med spor av bevegelse, ved hjelp av lav lukkerhastighet. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Lukkerprioritet] t ønsket verdi. 2 Juster fokus og fotografer motivet. Blenderåpningen justeres automatisk for å gi riktig eksponering. Kommentarer • Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned med fingrene. • (Indikatoren for kamerarystelser) vises ikke i lukkerprioritetsmodus. • Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller mer, vil støyreduksjonen (Støyred.lang) utføres like lenge som lukkeren var åpen etter fotografering. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår. • Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås etter oppsettet, vil blenderverdien blinke når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene. • Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas. z Lukkerhastighet Lukkerhastighet Når du bruker en høyere lukkerhastighet, ser et motiv i bevegelse, som f.eks. en løpende person, biler eller sjøsprut, ut som om de er fastfrosset. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Når du bruker en lavere lukkerhastighet, fastholdes et spor av bevegelse i bildet, noe som gjør det mer naturlig og dynamisk. 52 NO

Blenderprioritet Gjør ting som befinner seg foran eller bak motivet, uskarpe eller skarpere. 1 [Meny] t [Opptaksmod.] t [Blenderprioritet] t ønsket verdi. • Mindre F-verdi: Motivet er i fokus, men ting foran og bak det er uskarpe. • Større F-verdi: Både motivet, forgrunnen og bakgrunnen er i fokus. 2 Juster fokus og fotografer motivet. Lukkerhastigheten justeres automatisk for å gi riktig eksponering. Ved filmopptak vil blenderverdien som ble valgt før opptaket, bli brukt. Kommentarer • Du kan ikke velge [Blits av] og [Autoblits] i [Blitsmodus]. Velg den ved å skyve blitsen opp eller ned med fingrene. • Hvis riktig eksponering ikke kan oppnås etter oppsettet, vil lukkerhastigheten blinke når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Selv om du kan ta bildet slik, anbefales det å endre innstillingene. • Lysstyrken til bildet på LCD-skjermen kan avvike fra det bildet som faktisk tas. • Blenderen kan ikke justeres under filmopptak. z Blender Blenderåpning (F-tall) Mindre F-verdi (større blenderåpning) smalner inn det området som er i fokus. Dette gir deg mulighet til å fokusere skarpt på motivet og gjøre alt foran og bak det uskarpt. (Dybden i feltet reduseres.) Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Større F-verdi (redusert blenderåpning) utvider det området som er i fokus. Dermed kan du fotografere med større dybde i landskapet. (Dybden i feltet økes.) 53 NO