Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Kontinu. fremtrekk Tar

Kontinu. fremtrekk Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen. 1 [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Kontinu. fremtrekk]. Merk • Du kan ikke bruke [Kontinu. fremtrekk] samtidig med følgende funksjoner: – [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder] og [Håndholdt kamera i halvlys] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – [Auto HDR] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 56 NO

HastPri.Kont.Frmtr. Tar bilder kontinuerlig mens du trykker og holder nede lukkerknappen, med en høyere hastighet enn for [Kontinu. fremtrekk]. 1 [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [HastPri.Kont.Frmtr.]. Kommentarer • Du kan ikke bruke [HastPri.Kont.Frmtr.] samtidig med følgende funksjoner: – [Scenevalg], unntatt [Sportsbilder] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – [Auto HDR] • Fokus- og lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 57 NO