Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Selvutløser 1 [Meny] t

Selvutløser 1 [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutløser]. 2 [Alternativ] t ønsket modus. For å slå av selvutløseren må du velge [Enkeltfremtrekk]. Merk (Selvutløser: 10 s) (Selvutløser: 2 s) Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders forsinkelse. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og lydsignalet høres helt til lukkeren utløses. Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse. Dette reduserer de kamerarystelsene som oppstår når du trykker på lukkerknappen. • Du kan ikke bruke [Selvutløser] samtidig med følgende funksjoner: – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – [Auto HDR] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 58 NO

Selvutl. (forts.) Gjør et kontinuerlig opptak av det antall bilder du har stilt inn, etter ti sekunder. Du kan velge det beste blant de bildene som er tatt. 1 [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutl. (forts.)]. 2 [Alternativ] t ønsket modus. For å slå av selvutløseren må du velge [Enkeltfremtrekk]. Merk (Selvutløser Gjør et kontinuerlig opptak av tre eller fem stillbilder, etter ti (forts.): 10 s. 3 bild.) sekunder. (Selvutløser (forts.): 10 s. 5 bild.) Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og lydsignalet høres helt til lukkeren utløses. • Du kan ikke bruke [Selvutl. (forts.)] samtidig med følgende funksjoner: – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – [Auto HDR] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 59 NO