Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Nivåtrinn: Kont. Tar

Nivåtrinn: Kont. Tar tre bilder mens eksponeringen automatisk endres fra basisnivået til mørkere og deretter til lysere. Trykk og hold nede lukkerknappen, inntil nivåtrinnopptaket er fullført. Etter opptak kan du velge et bilde som passer til ditt behov. 1 [Meny] t [Kamera] t [Bruksmodus] t [Nivåtrinn: Kont.]. 2 [Alternativ] t ønsket modus. For å slå av nivåtrinnfotograferingen må du velge [Enkeltfremtrekk]. (Nivåtrinn: Kont.: 0,3 EV) (Nivåtrinn: Kont.: 0,7 EV) Kommentarer Bildene tas med den innstilte avviksverdien (trinn), med utgangspunkt i den grunnleggende eksponeringen. • Du kan ikke bruke [Nivåtrinn: Kont.] samtidig med følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – [Auto HDR] • Det siste bildet vises i autovisningen. • I [Man. Eksponering] er eksponeringen forskjøvet ved at lukkerhastigheten er justert. • Når du justerer eksponeringen, forandrer eksponeringen seg, basert på kompensasjonsverdien. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 60 NO

Blitsmodus På mørke steder kan du bruke blitsen for å ta klare bilder med nok lys. Bruk av blits bidrar også til å forhindre kamerarystelser. Når du tar bilder i motlys, kan du bruke blitsen til å ta et klart bilde av det bakgrunnsbelyste motivet. 1 Sett på blitsen og hev den. 2 [Meny] t [Kamera] t [Blitsmodus] t ønsket modus. (Blits av) (Autoblits) (Fyllblits) Utløses ikke, selv om den er hevet. Utløses i mørket og i motlys. Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen. (Sakte synkron.) Avfyres hver gang du trykker på lukkerknappen. Med langsom synkronisering kan du ta klare bilder av både motivet og bakgrunnen, ved at lukkerhastigheten reduseres. (Ettersynkron.) Kommentarer Avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang du trykker på lukkerknappen. Når du fotograferer med ettersynkronisering, kan du ta bilde av det naturlige lyssporet til et motiv i bevegelse, f.eks. en sykkel eller en gående person. • Standardinnstillingen avhenger av opptaksmodusen. • Den tilgjengelige blitsmodusen avhenger av opptaksmodusen. • Du kan ikke bruke blitsen når du tar opp film. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks z Tips om blitsfotografering • Linsedekselet kan komme til å skygge for blitslyset. Ta av linsedekselet når du skal bruke blitsen. • Når du bruker blitsen, bør du fotografere et motiv på en avstand av 1 m eller mer. • Når du skal fotografere et bakgrunnsbelyst motiv, bør du velge [Fyllblits]. Blitsen fungerer til og med ved høylys dag, og får ansikter til å virke lysere. 61 NO