Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Velg AF/MF Velger

Velg AF/MF Velger autofokus eller manuelt fokus. 1 [Meny] t [Kamera] t [Velg AF/MF] t ønsket modus. Merk (Autofokus) (Dir. man. Fokus) (Manuelt fokus) Fokuserer automatisk. Etter den automatiske fokuseringen kan du foreta en manuell finjustering av fokus (direkte manuelt fokus). Justerer fokus manuelt. Drei fokusringen mot høyre eller venstre for å få motivet til å se skarpere ut. • Hvis du dreier fokusringen når [Manuelt fokus] eller [Dir. man. Fokus] er valgt, forstørres bildet automatisk, så du enklere kan foreta en kontroll av fokusområdet. Du kan forhindre at bildet forstørres, ved å velge [Meny] t [Oppsett] t [MF-assistent] t [Av]. z Bruke manuell fokusering på en effektiv måte "Fokuslåsing" er praktisk når du kan forutsi avstanden til motivet. Med fokuslåsing kan du låse fokus på forhånd på den avstanden motivet kommer til å passere på. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks z Måle nøyaktig avstand til motivet -merket viser hvor bildesensoren befinner seg*. Når du måler den nøyaktige avstanden mellom kameraet og motivet, må du ta hensyn til plasseringen av den horisontale linjen. Avstanden fra objektivets kontaktflate til bildesensoren er ca. 18 mm. * Bildesensoren er den delen av kameraet som fungerer som "film". • Hvis motivet befinner seg nærmere enn den minste fotograferingsavstanden for det aktuelle objektivet, kan ikke fokus bekreftes. Pass på at det er avstand nok mellom motivet og kameraet. 18 mm Bunn Forts. r 62 NO

Dir. man. Fokus (Direkte manuelt fokus) 1 [Meny] t [Kamera] t [Velg AF/MF] t [Dir. man. Fokus]. 2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere automatisk. 3 Hold lukkerknappen halvveis nede, og drei fokusringen på objektivet for å oppnå skarpt fokus. Kommentarer • [Autofokus] er låst på [Enkeltbilde-AF]. • Dette elementet kan ikke velges når et objektiv med A-fatning (selges separat) er montert. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 63 NO