Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Nøyaktig digital zoom

Nøyaktig digital zoom Du kan ta stillbilder mens du zoomer inn på den sentrale delen av bildet. 1 [Meny] t [Kamera] t [Nøyaktig digital zoom]. 2 Drei kontrollhjulet og bestem zoomegraden. Du kan zoome inn opptil ti ganger. 3 For å stoppe zoomingen må du trykke på [Avslutt]. Kommentarer • Du kan ikke stille inn dette elementet mens du bruker følgende funksjoner: – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Smilutløser] – [RAW] eller [RAW og JPEG] i [Kvalitet] – [Auto HDR] i [DRO/Auto HDR] • Hvis du trykker på MOVIE-knappen mens [Nøyaktig digital zoom] jobber, avbrytes zoomingen, bildet på skjermen går tilbake til sin normale størrelse, og filmopptak starter. • Etter hvert bilde som som du zoomer inn på motivet med digital bildebehandling, forverres bildekvaliteten i forhold til kvaliteten før du begynte å bruke zoomen. Hvis du bruker et zoomobjektiv, anbefaler vi at du zoomer helt inn på et bilde først, og deretter bruker den nøyaktige digitale zoomen hvis du trenger ytterligere zooming. • Når du bruker den nøyaktige digitale zoomen sammen med Bildeeffekt-funksjonen, vil en effekt bli ekstremt kraftig fremhevet på LCD-skjermen før bildet tas. Disse fenomenene har ingen virkning på de innspilte bildene. • Når du bruker den nøyaktige digitale zoomen, er innstillingen av [Autofokusområde] ugyldig, og AFområdet angis med en stiplet linje. AF fungerer med prioritet for sentrumsområdet og området rundt sentrum av bildet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 66 NO

Ansiktsregistrering Gjenkjenner ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits, eksponering og hvitbalanse. Du kan velge et prioritert ansikt å fokusere på. Ansiktsregistrering-ramme (oransje) Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille inn fokus etter prioritet. Ansiktsregistrering-rammen for den viktigste delen av motivet vil bli oransje. Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Ansiktsregistrering-ramme (hvit) Innhold Søk med eksempelbilde 1 [Meny] t [Kamera] t [Ansiktsregistrering] t ønsket modus. (Av) (Auto) (Barneprioritet) (Voksenprioritet) Kommentarer Bruker ikke Ansiktsregistrering-funksjonen. Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på. Gjenkjenner og fotograferer med prioritet på et barns ansikt. Gjenkjenner og fotograferer med prioritet på en voksens ansikt. • Du kan ikke bruke [Ansiktsregistrering] samtidig med følgende funksjoner: – Filmopptak – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Manuelt fokus] – [Nøyaktig digital zoom]. • Du kan velge [Ansiktsregistrering] bare når [Autofokusområde] er stilt inn på [Multi] og [Målemodus] også er stilt inn på [Multi]. • Ansiktene til opptil åtte personer på bildet kan registreres. • Voksne og barn vil kanskje ikke bli gjenkjent på riktig måte, avhengig av forholdene. • Ved [Smilutløser]-opptak stilles [Ansiktsregistrering] automatisk inn på [Auto], selv når den er stilt inn på [Av]. Meny-søk Indeks 67 NO