Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Smilutløser Når

Smilutløser Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk. 1 [Meny] t [Kamera] t [Smilutløser] t [På]. 2 Vent til et smil gjenkjennes. Når "smilnivået" overskrider punktet b på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk. Hvis du trykker på lukkerknappen under Smilutløserfotografering, tar kameraet bildet og går deretter tilbake til Smilutløser-modus. 3 For å forlate Smilutløser-modus, [Meny] t [Kamera] t [Smilutløser] t [Av]. Kommentarer Ansiktsregistrering-ramme Indikatoren Smilgjenkjenning • Du kan ikke bruke [Smilutløser] samtidig med følgende funksjoner: – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Manuelt fokus] – [Nøyaktig digital zoom] • Hvis motivet ikke er i fokus, utløses ikke lukkeren, selv om smilnivået overstiger b-punktet. Juster komposisjonen eller lysstyrken for å gjøre det enklere å fokusere. • Fotografering med Smilutløser avsluttes automatisk når minnekortet er fullt. • Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene. • Bruksmodusen stilles automatisk inn på [Enkeltfremtrekk]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks z Tips for å lykkes bedre med smilfangsten 1 Ikke dækk øynene med panneluggen. Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l. 2 Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale. 3 Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere for kameraet å gjenkjenne smilet når tennene synes. • Lukkeren utløses når en person som kameraet har gjenkjent ansiktet til, smiler. • Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilgjenkjenning] i menyen. 68 NO

Smilgjenkjenning Stiller inn følsomheten for Smilutløser-funksjonen for gjenkjenning av smil. 1 [Meny] t [Kamera] t [Smilgjenkjenning] t ønsket modus. (Stort smil) (Normalt smil) (Svakt smil) Kommentarer Registrerer et stort smil. Registrerer et normalt smil. Registrerer selv et lite smil. • Du kan ikke endre [Smilgjenkjenning] når du bruker følgende funksjoner: – [Håndholdt kamera i halvlys] i [Scenevalg] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] –[Manuelt fokus] • Smil vil kanskje ikke kunne gjenkjennes på riktig måte, avhengig av forholdene. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 69 NO