Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Myke hudtoner-effekt

Myke hudtoner-effekt Stiller inn effekten for uproblematiske hudopptak i Ansiktsregistrering-funksjonen. 1 [Meny] t [Kamera] t [Myke hudtoner-effekt] t ønsket modus. (Høy) (Middels) (Lav) (Av) Kommentarer Stiller inn Myke hudtoner-effekt på høy. Stiller inn Myke hudtoner-effekt på middels. Stiller inn Myke hudtoner-effekt på lav. Bruker ikke Myke hudtoner-effekt-funksjonen. • Du kan ikke bruke [Myke hudtoner-effekt] samtidig med følgende funksjoner: – Filmopptak – [Kontinu. fremtrekk] – [HastPri.Kont.Frmtr.] – [Nivåtrinn: Kont.] – [Selvutl. (forts.)] – [Sportsbilder] i [Scenevalg] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] – [RAW] i [Kvalitet] • Denne funksjonen vil kanskje ikke virke, avhengig av motivet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 70 NO

Opptakstipsliste Her kan du lete gjennom alle fototipsene i kameraet. Bruk dette elementet når du vil se på fototips du ikke har sett før. 1 [Meny] t [Kamera] t [Opptakstipsliste]. 2 Trykk på venstre eller høyre del av kontrollhjulet, og se etter et passende fototips. Drei kontrollhjulet for å rulle teksten opp eller ned. Du kan vise et tips fra [Innholdsfortegnelse]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 71 NO