Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Panoramaretning Stiller

Panoramaretning Stiller inn den retningen kameraet skal beveges i når du tar 3D-panorama-bilder eller Panoramafotografer.-bilder. 1 [Meny] t [Bildestørr.] t [Panoramaretning] t ønsket modus. 3D-panorama (Høyre) (Venstre) Panoramafotografer. (Høyre) (Venstre) (Opp) (Ned) Panorer kameraet fra venstre mot høyre. Panorer kameraet fra høyre mot venstre. Før kameraet i den innstilte retningen. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 76 NO

ISO Stiller inn lysfølsomheten. 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [ISO] t ønsket innstilling. (ISO AUTO) 200/400/800/1600/ 3200/6400/12800 Kommentarer Stiller inn ISO-følsomheten automatisk. Du kan stille inn høyere lukkerhastighet og redusere uskarphet i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall). • [ISO AUTO] velges når du bruker følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] • Jo høyere tallet er, jo høyere er støynivået. • Når eksponeringsmodus er stilt inn på [Program Auto], [Blenderprioritet], [Lukkerprioritet], og [ISO] er stilt inn på [ISO AUTO], er ISO automatisk stilt inn på mellom ISO 200 og 1600. • [ISO AUTO]-innstillingen finnes ikke i [Man. Eksponering]. Hvis du endrer eksponeringsmodus til [Man. Eksponering] med [ISO AUTO]-innstillingen, endres den til 200. Still inn ISO i samsvar med de aktuelle opptaksforholdene. z Justere ISO-følsomheten (Anbefalt eksponeringsindeks) Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks ISO-innstillingen (ISO-hastigheten) er lysfølsomheten til opptaksmedier som er utstyrt med en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-innstillingen. Høy ISO-følsomhet Når ISO-følsomheten er høy, vil bildene tas med riktig lysstyrke, selv om eksponeringen skulle være utilstrekkelig. Økende ISO-følsomhet vil imidlertid gi kornete bilder. Lav ISO-følsomhet Du kan ta skarpe bilder. Når ISO-følsomheten er lav, reduseres imidlertid lukkerhastigheten. Du bør også ta hensyn til mulige kompliserende faktorer som kamerarystelser og motiv i bevegelse. 77 NO