Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Hvitbalanse Justerer

Hvitbalanse Justerer fargetonene i henhold til lokale lysforhold. Bruk denne funksjonen når fargetonen til bildet ikke ble som du forventet, eller når du bevisst vil endre fargetonen for å oppnå et bestemt fotografisk uttrykk. 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus. For å justere hvitbalansen så den passer til en konkret lyskilde, bør du studere forklaringen til de enkelte modusene. AWB (Auto-hvitbal.) (Dagslys) (Skygge) (Overskyet) (Hvitglødende) (Fluorescerende) (Blits) (F.-temp./filter) (Kundetilpasset) Kameraet oppdager automatisk en lyskilde, og justerer deretter fargetonene. Hvis du velger et alternativ som passer til en konkret lysskilde, justeres fargetonene i samsvar med lyskilden (forhåndsinnstilt hvitbalanse). Justerer hvitbalansen i henhold til lyskilden (fargetemperatur). Oppnår samme effekt som fargekompensasjonsfiltre (CC-filtre) for fotografering. Gjør det mulig å bruke hvitbalanseinnstillingen i [Tilpasset innst.]. (Tilpasset innst.) Husker den grunnleggende hvitfargen (tilpasset hvitbalanse). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Merk • [Auto-hvitbal.] velges når du bruker følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] z Virkning av lysforhold Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene. Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse]-funksjonen. Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Strålende Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Grønntone Rødaktig Forts. r 78 NO

Forhåndsinnstilt hvitbalanse ( ) 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t ønsket modus. 2 Ved behov, [Alternativ] t juster fargetonen. Hvis du justerer i retning av +, blir bildet rødlig, og hvis du justerer i retning av –, blir bildet blålig. F.-temp./filter 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [F.-temp./filter]. 2 [Alternativ] t ønsket verdi. Fargetemp. Fargefilter Tilpasset hvitbalanse Jo høyere tallet er, jo mer rødlig blir bildet, og jo lavere tallet er, jo mer blålig blir bildet. (Standardinnstillingen er 5500 K.) Med utgangspunkt i den innstilte fargetemperaturen som standard, kan fargen kompenseres til G (grønn) eller M (magenta). Jo høyere tallet er, jo mer farge kompenseres. (Standardinnstillingen er 0.) 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Hvitbalanse] t [Tilpasset innst.]. 2 Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele AF-området i sentrum, og trykk ned lukkerknappen. Lukkeren klikker, og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og fargefilter) vises. 3 Hente frem den tilpassede hvitbalanseinnstillingen, [Meny] t [Lysstyrke/ farge] t [Hvitbalanse] t [Kundetilpasset]. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks Merk • Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak. 79 NO