Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Målemodus Velger

Målemodus Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering. 1 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Målemodus] t ønsket modus. (Multi) (Senter) (Punkt) Kommentarer Måler lyset for hvert enkelt område etter å ha delt inn hele området i flere mindre områder, og bestemmer riktig eksponering for hele skjermen (flermønstermåling). Måler den gjennomsnittlige lysstyrken over hele skjermen, men legger størst vekt på det midterste området av skjermen (sentervektet måling). Måler bare det midterste området (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen. Plassering av trådkors for punktmåling på motivet. • Hvis du stiller inn [Målemodus] på noe annet enn [Multi], kan ikke [Ansiktsregistrering]-funksjonen brukes. • [Multi] velges når du bruker følgende funksjoner: – Filmopptak – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] – [Nøyaktig digital zoom] –[Smilutløser] Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 80 NO

Blitskompenser. Justerer blitslysmengden i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV. Blitskompensering endrer bare blitslysmengden. Eksponeringskompensering endrer blitslysmengden sammen med lukkerhastigheten og blenderåpningen. 1 Sett på blitsen og hev den. 2 [Meny] t [Lysstyrke/farge] t [Blitskompenser.] t ønsket verdi. Hvis du velger høyere verdier ("+"-siden) blir blitsnivået høyere og bildene lysere. Hvis du velger lavere verdier ("-"-siden) blir blitsnivået lavere og bildene mørkere. Kommentarer • Du kan ikke bruke [Blitskompenser.] samtidig med følgende funksjoner: – [Intelligent Auto] – [Scenevalg] – [Bildeeffekt] – [Bildestabilisering] – [Panoramafotografer.] – [3D-panorama] – når det ikke er montert noen blits • Den økte blitseffekten vil kanskje ikke være synlig, som følge av at blitslysmengden er såpass liten som den er, hvis motivet befinner seg utenfor den maksimale rekkevidden til blitsen. Hvis motivet er meget nært, kan det hende at den reduserte blitseffekten ikke vil være synlig. z Tips for å justere lysstyrken når du fotograferer mennesker • Det er viktig å finne balansen mellom lysstyrken fra personene og den mørke bakgrunnen i nattportretter. Du kan justere lysstyrken fra personene nærmest kameraet ved å endre blitsens lysintensitet. • Hvis motivet er for langt unna for blitsen, og fortsatt for mørkt etter justering, må du gå nærmere motivet. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 81 NO