Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Lysbildevisning Spiller

Lysbildevisning Spiller av bilder automatisk. Spiller av kun 3D-bilder i lysbildevisningen på den 3D-TV-en som er koblet til kameraet. 1 [Meny] t [Avspilling] t [Lysbildevisning] t ønsket modus t [OK]. Gjenta På Av Intervall Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe. Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen. 1 sek. Stiller inn visningsintervallet for bilder. Vises bare ved avspilling av stillbilder. 3 sek. 5 sek. 10 sek. 30 sek. Bildetype Alle Spiller av alle stillbilder på minnekortet som normale bilder. Vis kun 3D Spiller bare av 3D-bilder. Kommentarer • Du kan ikke sette lysbildevisningen på pause. For å stoppe lysbildevisningen må du trykke på midten av kontrollhjulet. • Du kan ikke spille av stillbilder og film samtidig. Velg den ene eller den andre bildetypen med [Velg stillbilde/film]. • Et panoramabilde vises som fullt bilde. For å rulle gjennom et panoramabilde må du først stoppe lysbildevisningen ved å trykke på midten av kontrollhjulet når bildet vises, og deretter trykke på midten av kontrollhjulet en gang til. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 86 NO

Velg stillbilde/film Velger stillbilder eller film å spille av. 1 [Meny] t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film] t ønsket modus. Merk Stillbilde Film Viser stillbildet. Viser filmen. • Du kan ikke vise stillbilder og film på samme indeksskjermbilde. z Veksle mellom stillbilde og film Det er enkelt å skifte bildetype på bildeindeksen. Velg (stillbilde) eller (film) på venstre side av skjermen (side 38). Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 87 NO