Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Velg dato Filmer lagres

Velg dato Filmer lagres etter dato. Du kan velge datoen til den filmen du vil spille av. 1 [Meny] t [Avspilling] t [Velg stillbilde/film] t [Film]. 2 [Meny] t [Avspilling] t [Velg dato] t ønsket dato. Merk • Du kan ikke velge dette elementet under stillbildevisning. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 90 NO

Roter Roterer et stillbilde mot klokken. Bruk dette til å vise et liggende bilde i stående stilling. Så snart du har rotert bildet, vises bildet i rotert stilling, selv om du slår av kameraet. 1 [Meny] t [Avspilling] t [Roter] t Trykk på midten. Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten. Kommentarer • Du kan ikke rotere filmer eller beskyttede bilder. • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer. • Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker. Innhold Søk med eksempelbilde Meny-søk Indeks 91 NO